ONZE SPECIALISATIES TOEGELICHT

image

   STRAFRECHT

                                           STRAFRECHT


Ondersteuning bij misdrijven en overtredingen

Wie een misdrijf begaat wil zich goed kunnen verdedigen. De sectie strafrecht van Enny Enterprise behandelt strafzaken voor zowel particulieren als ondernemers. In elke fase van het strafproces worden onze cliënten vakkundig geadviseerd en bijgestaan. De zaken lopen uiteen van eenvoudige misdrijven en overtredingen tot aan levensdelicten. Binnen Enny Enterprise is een brede expertise aanwezig op het gebied van strafrecht.

Mijn rijbewijs is ingevorderd

Hebt u met te veel alcohol op achter het stuur gezeten of hebt u te hard gereden, dan is het mogelijk dat de politie uw rijbewijs invordert. De specialisten van Enny Enterprise kunnen u bijstaan om uw rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen.

Alcohol

Op het moment dat het alcoholgehalte 1,3 promille bedraagt kan de politie besluiten uw rijbewijs in te vorderen. Bij een beginnend bestuurder ligt deze grens bij 350 µg/l of 0,8 promille. U riskeert in dat geval een hoge geldboete, lange rijontzegging en/of in sommige gevallen zelfs een werkstraf.

Snelheid

Bij een overtreding van de maximaal toegestane snelheid van 50 km/u of meer buiten de bebouwde kom kan de politie eveneens besluiten uw rijbewijs in te vorderen. Binnen de bebouwde kom ligt deze grens bij 30 km/u te hard. Ook in dit geval geldt dat u een hoge geldboete, rijontzegging en/of een werkstraf riskeert.

10-dagen brief

Op het moment dat uw rijbewijs is ingevorderd zal het naar de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) worden verzonden. Vervolgens zal de Officier van Justitie binnen 10 werkdagen een beslissing nemen of uw rijbewijs langer blijft ingevorderd. Het is binnen deze periode mogelijk de Officier van Justitie een brief te sturen waarin u bezwaar maakt tegen de invordering. Enny Enterprise zal dit bezwaar van hoogwaardig kwaliteit voor u sturen.

Klaagschrift

De invordering van het rijbewijs voor een lange periode kan begrijpelijkerwijs voor u een groot probleem opleveren als u uw rijbewijs nodig hebt voor bijvoorbeeld woon-werkverkeer, medische redenen, sociale verplichtingen of verlies van inkomen.
Bent u het niet eens met de beslissing van de Officier van Justitie dat uw rijbewijs langer ingevorderd blijft? Dan is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een klaagschrift zal worden ingediend bij de rechtbank. Omdat u slechts één mogelijkheid hebt om een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank, is het van belang dat dit goed gebeurt. Het is dan ook aan te raden dat u een ervaren advocaat inschakelt die dit klaagschrift voor u kan opstellen en voor u indient bij de rechtbank. De rechter zal tijdens een hoorzitting beoordelen of uw rijbewijs teruggegeven moet worden. Uiteraard kunnen onze advocaten u in dit gehele proces begeleiden.

Strafzaak

Los van deze mogelijkheid om uw rijbewijs eerder terug te krijgen via een klaagschrift procedure zal de Officier van Justitie een straf op willen leggen voor het bovenmatig alcoholgebruik en/of de snelheidsovertreding. Dit kan op twee manieren; namelijk mét of zónder tussenkomst van de politierechter. Let op, in beide gevallen zult u wel een aantekeningen krijgen op uw justitieel documentatie (strafblad).

Zal de kwestie niet aan de politierechter worden voorgelegd, dan zal de Officier van Justitie zelfstandig beslissen welke straf zal worden opgelegd. Dit zal de Officier van Justitie doen door middel van een strafbeschikking welke zal worden opgelegd in een zogenaamde OM-zitting. Er vindt in dit geval dus geen rechterlijke toetsing plaat. Juist op deze momenten is het belangrijk dat u zich laat bijstaand door een ervaren advocaat zodat u er zeker van kunt zijn dat uw rechten worden gewaarborgd.

Wordt uw zaak niet afgedaan via een strafbeschikking, dan zal u een dagvaarding ontvangen om te verschijnen voor de politierechter. Ook in dit geval is het belangrijk dat u juridisch goed beslagen ten eis zult komen. Het is immers belangrijk dat de rechtbank zal worden overtuigd van het feit dat uw rijbewijs niet moet worden ingevorderd en/of dat u geen althans een zo laag mogelijk geldboete zult krijgen. In sommige gevallen kan de rechtbank ook besluiten u een werkstraf op te leggen. In overleg met één van onze advocaten zal voor de juiste processtrategie worden gekozen.

Gerelateerde BERICHTEN

image

RIJBEWIJS INGEVORDERD? KLAGEN LOONT!


Voor velen is een rijbewijs onmisbaar. Wanneer de politie vanwege een misstap in het verkeer een rijbewijs invordert, heeft dat dan ook vaak vergaande gevolgen. Er bestaat echter een mogelijkheid om het rijbewijs terug te krijgen vóór er inhoudelijk over de zaak wordt beslist. Hoe dat in zijn werk gaat, leest u op deze blog. […]

image

SMARTPHONE BEDIENEN IN EEN ZELFRIJDENDE AUTO TOEGESTAAN?

De kantonrechter van de Rechtbank Midden-Nederland heeft onlangs geoordeeld dat niet de Tesla, maar degene die op de bestuurdersstoel van de auto zit de feitelijke bestuurder is. De casus Een bestuurder van een Tesla model X, die is bekeurd voor het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden, heeft beroep ingesteld bij de kantonrechter […]

image

DRONKEN MAN DIE GEEN ALCOHOL DRINKT

In Amerika is een 46-jarige man aangehouden wegens het rijden onder invloed van alcohol. Zoals vaker voorkomt in dergelijke situaties, weigerde de man een ademtest af te leggen omdat hij overtuigd was geen druppel te hebben genuttigd. Vervolgens werd hij door de politie overgebracht naar het ziekenhuis en wees een bloedonderzoek uit dat hij een […]

image

WINTERSPORTERS OPGELET!

Vandaag d.d. 17 januari 2019 staat een Nederlandse snowboarder voor de Oostenrijkse rechter terecht vanwege een skiongeluk, waarbij het slachtoffer is overleden. De verdachte wordt dood door schuld verweten. Hierbij zijn de pisteregels, vastgelegd door de internationale skifederatie FIS en de Oostenrijkse Raad voor Alpine Veiligheid, maatgevend. Pisteregels De FIS-pisteregels zijn gedragsregels om de veiligheid […]

                                    ONZE SPECIALISATIES TOEGELICHT

image

   STRAFRECHT

image

ARBEIDSRECHT

image

BESTUURSRECHT

image

ONDERNEMINGS-
RECHT

image

  SPORTRECHT

image

   HUURRECHT

image

       INCASSO

image

AANSPRAKELIJKHEIDS-RECHT