ONZE SPECIALISATIES TOEGELICHT

image

ONDERNEMINGS-RECHT

                                ONDERNEMINGSRECHT


Op zoek naar een deskundige advocaat ondernemingsrecht?

Als ondernemer kan het niet anders of u krijgt met het ondernemingsrecht te maken. Misschien wel vaker dan u op voorhand verwacht. Als ondernemer staat u daar waarschijnlijk niet bij stil, maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat de belangen van uw onderneming optimaal worden gewaarborgd. Om deze reden werken de advocaten van Enny Enterprise nauw met elkaar samen. Het gaat er immers niet om wíé, maar hóé uw kwestie wordt aangepakt.

Contractenrecht

Zo zal een specialist contractenrecht betrokken zijn bij de basis van uw onderneming. Dit is namelijk de fase waarin de vennootschap wordt opgericht, eventueel de aandeelhoudersovereenkomst tot stand komt en uiteraard de algemene voorwaarden van uw bedrijf worden opgesteld. In sommige gevallen komt hier tevens het consumentenrecht bij kijken.

Uiteraard wilt u dat uw contracten waterdicht zijn, maar helaas ontstaan geregeld juridische geschillen. Gelijk hebben, is immers iets anders dan gelijk krijgen. Strategisch procederen is een kunst en kan het verschil tussen winnen en verliezen maken. Zoekt u een deskundige advocaat ondernemingsrecht binnen ons team van specialisten? Onze advocaten beschikken over een ruime proceservaring. Of u nu een (rechts)persoon in rechte wilt betrekken of wanneer u zelf gedaagde partij bent in een procedure, bij ons bent u aan het juiste adres.


Faillissementsrecht

De advocaten van Enny Enterprise kunnen u ook efficiënt en doelgericht adviseren over het faillissementsrecht in de breedste zin van het woord. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld begeleiden in het geval uw onderneming mogelijk failliet wordt verklaard. Juist voordat het doek is gevallen, kan een goed advies veel problemen en schade voor bestuurders voorkomen. Bestuurdersaansprakelijkheid ligt namelijk altijd op de loer in dit soort situaties. Wij treden regelmatig op voor bestuurders die door een curator aansprakelijk zijn gesteld. Een meerwaarde om juist in een dergelijk geval voor een specialist van Enny Enterprise te kiezen is dat er advocaten werkzaam zijn die in het verleden tot curator zijn benoemd. Zij kennen dus de kneepjes van het vak.

Specialismen

Als ondernemer wilt u waarschijnlijk niet bezig zijn met deze verschillende juridische vraagstukken. Daarom bent u bij Enny Enterprise aan het juiste adres. Bij ons wordt namelijk niet in hokjes gedacht, maar het belang van de ondernemer staat voorop. Hiermee onderscheiden wij ons van andere advocatenkantoren waar vaak één advocaat, specialist in álles is. Naar onze mening is dit niet mogelijk. Iedereen heeft immers een eigen specialisme. Zelfkennis vinden wij daarom erg belangrijk.

Op het moment dat u verder bent en personeel in dienst wilt nemen, dan zult u met onze arbeidsrecht specialist te maken krijgen.


Verder is het natuurlijk zo dat uw onderneming ergens gevestigd moet zijn. Als dit een huurpand is, dan is het goed mogelijk dat onze specialist huurrecht iets voor u kan betekenen. Ook kunt u op enig moment te maken krijgen met het auteursrecht en/of merkenrecht en/of privacy. In dergelijke situaties staan onze specialisten op het gebied van intellectueel eigendom u graag bij.


Begeleiding bij het niet nakomen van overeenkomsten of afspraken

Als u een overeenkomst sluit met een andere partij gelden er wederzijdse rechten en plichten. De ene partij heeft bijvoorbeeld de plicht tot levering, de ander tot betaling. Als een van de partijen zijn afspraak niet nakomt (slechte kwaliteit, wanbetaling) is dat nadelig voor de andere partij. Stel dat u een gebruikte auto koopt en deze blijkt gebreken te vertonen. Wat kunt u dan doen? Zijn er mogelijkheden tot schadevergoeding? Zo ja, welke? Een ervaren en gedreven advocaat ondernemingsrecht van Enny Enterprise staat u graag bij.

Enkele voorbeelden

 • Er is een overeenkomst gesloten met een andere partij. Deze overeenkomst wordt niet nagekomen. Wij kunnen u helpen met het vorderen van de opgelopen schade.
 • U wordt aangesproken door bijvoorbeeld een telefoon- of energiemaatschappij en zegt dat u nog een bepaald bedrag moet betalen. Hier bent u het hier niet mee eens en hebt hulp nodig van een advocaat om verweer te voeren.
 • U hebt problemen met uw telefoonabonnement en komt er zelf niet meer uit.
 • Uw wasmachine is defect of wordt niet geleverd. Wij kunnen u helpen.
 • U wilt verweer voeren tegen een energiebedrijf in verband met beweerde fraude als gevolg van hennepkwekerij.
 • Schade vorderen in verband opzegging duurovereenkomst.
 • Een vereniging van eigenaren heeft een gevelconstructiebedrijf in de arm genomen om de gevel van enkele panden te renoveren. Dit bedrijf heeft zijn werk niet goed gedaan. Wij proberen er voor te zorgen dat de werkzaamheden alsnog correct worden uitgevoerd, of proberen het betaalde geld terug te vorderen.
 • Een bedrijf heeft het transport van iPads uitbesteed aan een koeriersdienst. Tijdens dit transport zijn de iPads gestolen. Wij kunnen u helpen de schade te verhalen op de koeriersdienst.
 • U hebt een tuincentrum ingeschakeld om werkzaamheden in de tuin te verrichten. Deze werkzaamheden zijn niet goed gedaan. Wij proberen de betaalde geldbedragen terug te vorderen en eventuele schade te verhalen op het tuincentrum.
 • Uw huis is verkocht. Enige tijd later wordt u aangesproken op basis van verborgen gebreken. Wij voeren namens u verweer.
 • U hebt een auto gekocht. Deze is niet in orde. Wij kunnen u helpen de koop ongedaan te maken.

Kortom, u kunt uw juridische zaken toevertrouwen aan onze experts in ondernemingsrecht. Neem dan ook voor al uw ondernemingsgeschillen contact op met een advocaat ondernemingsrecht binnen ons team van specialisten.

Begeleiding bij samenwerkingsverbanden

Onrechtmatig ontslag

Arbeidsconflict

Reorganisatie

Arbeidscontract

Bedrijfsongeval

Eigen onderneming en scheiden

Gerelateerde BERICHTEN

image

DE NORMEN INZAKE WITWASPREVENTIE

De normen inzake witwaspreventie: uw financiële informatie verplichtingen voordat u kunt investeren in Spanje Gedurende de afgelopen jaren zijn de Europese normen inzake witwas preventie en de controle op financiële activiteiten steeds verder aangescherpt. Iedere lidstaat moet deze normen implementeren in zijn interne beleid. Zo heeft ook Spanje dit gedaan en dat heeft gevolgen die […]

image

BEDRIJFSGEHEIMEN VEILIGSTELLEN

Stel, u verdenkt een ex-werknemer ervan bedrijfsvertrouwelijke informatie te hebben doorgespeeld aan de concurrent of andere relaties. Wat zijn dan uw mogelijkheden? Met alleen een vermoeden dat er bedrijfsgeheimen zijn prijs gegeven, kunt u geen zaak tegen de ex-werknemer beginnen. Een leggen van bewijsbeslag biedt in dit kader een oplossing. U laat beslag leggen op […]

image

TRANSITIEVERGOEDING BIJNA PENSIOENGERECHTIGDEN

Volledige transitievergoeding verschuldigd bij ontslag voor bijna pensioengerechtigde werknemer Een werknemer die nét voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd ontslag krijgt, kan gewoon aanspraak maken op een volledige transitievergoeding, zo bevestigde de Hoge Raad in een op 5 oktober jl. gewezen arrest.   De door een werkgever verschuldigde transitievergoeding bij ontslag van een werknemer […]

image

DE ONDERNEMINGSRAAD

Met enige regelmaat krijg ik van cliënten de vraag gesteld of zij als onderneming een zogenoemde ondernemingsraad moeten instellen. Ik merk dat de ondernemingsraad in een negatief daglicht staat, maar is dat terecht? Is de ondernemingsraad inderdaad een log/vervelend apparaat waar je als ondernemer liever niet mee in aanraking komt? In dit artikel zal ik […]

                                    ONZE SPECIALISATIES TOEGELICHT

image

   STRAFRECHT

image

ARBEIDSRECHT

image

BESTUURSRECHT

image

ONDERNEMINGS-
RECHT

image

  SPORTRECHT

image

   HUURRECHT

image

       INCASSO

image

AANSPRAKELIJKHEIDS-RECHT