ONZE SPECIALISATIES TOEGELICHT

image

BESTUURSRECHT

                                        BESTUURSRECHT


Deskundige bestuursrecht advocaten

Elke dag worden er door de overheid besluiten genomen. Deze kunnen allerlei onderwerpen bevatten, zoals ruimtelijke ontwikkeling of vergunningen, maar ook op het gebied van toezicht en handhaving. Ook besluiten van het UWV zijn aan te merken als een bestuursrechtelijk besluit. Het feit dat een overheidsorgaan een besluit neemt, betekent nog niet dat het een juist besluit is.

Wanneer u te maken hebt met een besluit, waarmee u het niet eens bent, dan is het belangrijk om rekening te houden met verschillende bestuursrechtelijke procedures. Bij Enny Enterprise staan onze bestuursrecht advocaten voor u klaar om samen met u de juridische strijd aan te gaan. Zij kunnen u bijstaan op het gebied van de volgende bestuursrechtelijke onderwerpen:


  • Ruimtelijke ordening
  • Vergunningen
  • Toezicht en handhaving
  • Sluiten pand in het kader van de Opiumwet
  • Besluit omtrent uitkering

De bestuursrechtpraktijk van Enny Enterprise kiest voor een praktische aanpak tegen het besluit van het bestuursorgaan. Onze bestuursrecht advocaten kunnen u bijstaan de bestuursrechtelijke procedures. Hierbij moet u denken aan de bezwaarschriftprocedure, beroepsprocedure en de voorlopige voorziening.

Bestuursrechtelijke procedure in hoofdlijnen

Krijgt u te maken met een besluit van een bestuursorgaan? Of hebt u een aanvraag tot een vergunning ingediend en is deze afgewezen? Dan heeft u op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) een wettelijke termijn van zes weken om bezwaar tegen de beslissing in te dienen via een bezwaarschrift. Bij bezwaar is sprake van heroverweging door hetzelfde orgaan dat het primaire besluit heeft genomen.

Als het bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard, dan dient u binnen zes weken na ontvangst van de ongegrondverklaring van het bezwaarschrift beroep tegen de beslissing op bezwaar in te stellen. In dat geval zal uw zaak worden beoordeeld door de bestuursrechter.


Artikel 6:16 Awb bepaalt dat het instellen van bezwaar of beroep geen schorsende werking heeft op het besluit, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald. Dit betekent dat het besluit dient te worden uitgevoerd ongeacht of er een bestuursrechtelijke procedure loopt.


Heeft u toch belang bij het schorsen van het besluit? In dat geval heeft de wetgeving voorzien in de mogelijkheid van een voorlopige 

voorzieningsprocedure, omdat partijen er zodoende belang bij kunnen hebben dat de bestuursrechter op korte termijn een (voorlopig) oordeel geeft over de rechtmatigheid van het besluit. Hierin kan de verzoeker een verzoek doen gericht aan de bestuursrechter om een bepaalde voorlopige voorziening te treffen. De advocaten van Enny Enterprise kunnen u goed assisteren in dit gehele traject tegen het bestuursorgaan.

Het bestuursrecht heeft veel raakvlakken met andere rechtsgebieden, zoals strafrecht en arbeidsrecht.

                                    ONZE SPECIALISATIES TOEGELICHT

image

   STRAFRECHT

image

ARBEIDSRECHT

image

BESTUURSRECHT

image

ONDERNEMINGS-
RECHT

image

  SPORTRECHT

image

   HUURRECHT

image

       INCASSO

image

AANSPRAKELIJKHEIDS-RECHT