ONZE SPECIALISATIES TOEGELICHT

image

AANSPRAKELIJKHEIDS-RECHT

                           AANSPRAKELIJKHEIDS-RECHT


Deskundige aansprakelijkheidsrecht advocaten

Op vele terreinen in onze maatschappij speelt het aansprakelijkheidsrecht een rol. In het aansprakelijkheidsrecht draait het om de vraag of de benadeelde met succes zijn schade kan verhalen op een ander. Het is belangrijk om bij geschillen hierover rechtsbijstand in te schakelen. De specialisten van Enny Enterprise adviseren en procederen op vele gebieden binnen het aansprakelijkheidsrecht.

Naast het voorkomen van aansprakelijkheid door middel van zorgvuldig opgestelde contracten, houden zij zich eveneens bezig met een adequate afhandeling van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingstraject.


Onze advocaten adviseren en procederen onder meer op het gebied van:


 • Letselschade
 • Productaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen en beroepsziektes
 • Aansprakelijkheid bij (verkeers)ongevallen
 • Schade door niet nagekomen verplichtingen of imagoschade door onjuiste mededelingen van derden


Letselschade

U kunt op verschillende manieren letselschade oplopen: een ongeluk zit in een klein hoekje. Een veel voorkomende oorzaak is een verkeersongeval. Het slachtoffer kan als gevolg hiervan lichamelijke of geestelijke schade oplopen, bijvoorbeeld een whiplash. Ook valt te denken aan letselschade als gevolg van een een bedrijfsongeval of letselschade door een gebrekkig product. Ter compensatie van de geleden letselschade kan de benadeelde de tegenpartij aansprakelijk stellen. Letselschade betreft een ingewikkeld juridisch terrein en gaat vaak over lastige – vaak ook emotionele – zaken. Medische en juridische aspecten spelen samen een rol bij het bepalen van de schade en de afwikkeling hiervan. Het is daarom van belang dat u zich goed laat informeren over de schadeposten, de aansprakelijkheid en de hoogte van de schadevergoeding.

Letselschade kan bestaan uit kosten als:


 • verlies van inkomsten;
 • medische kosten die de verzekeraar niet vergoedt;
 • aanpassingen aan de auto of de woning;
 • hulp in de huishouding of bij het onderhoud van de woning.


Smartengeld

Letselschade kan ook immateriële schade zijn: het verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde die het gevolg zijn van het incident. Deze vergoeding van deze schade heet smartengeld.

De hoogte van smartengeld is niet simpel te berekenen. Smartengeld is de vergoeding voor de ‘onherstelbare’ schade. Omdat het gaat om niet zichtbare schade is het smartengeld moeilijk in bedragen vast te leggen. Pas wanneer er sprake is van een medische eindsituatie kan de hoogte van het smartengeld worden bepaald. Hiervan is sprake als het letsel is genezen of wanneer er geen verbetering meer mogelijk is.


De hoogte van het smartengeld

Het vaststellen van smartengeld vereist niet alleen juridische, maar ook medische deskundigheid. Het is dan ook niet verstandig om zelf te onderhandelen over het smartengeld met de verzekeraar van de tegenpartij. Het is verstandig om je in zo’n geval te laten vertegenwoordigen door een letselschadebehandelaar. Onze letselschade advocaten kunnen u daarin bijstaan.

Factoren die onder andere een rol spelen bij de hoogte van het smartengeld zijn:


 • de aard en ernst van het letsel
 • de geleden pijn
 • de duur van het herstel blijvende littekens en/of lichamelijke beperkingen
 • de invloed van het letsel op werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding
 • de leeftijd van de benadeelde

Bij het bepalen van de hoogte van smartengeld wordt gekeken naar rechterlijke uitspraken in vergelijkbare gevallen. Jaarlijks worden de belangrijkste uitspraken gebundeld in het boek ‘Smartengeld’, een uitgave van het tijdschrift Verkeersrecht van de ANWB. Onze specialisten zijn goed op de hoogte van deze uitspraken en kunnen u hierover dan ook uitstekend adviseren.

Wie kan smartengeld claimen?

In Nederland kan ieder slachtoffer van letselschade smartengeld claimen. Sinds 1 januari 2019 komen ook naasten of nabestaanden hiervoor in aanmerking. Daarnaast kunnen naasten of nabestaande zogenoemde shockschade claimen, wanneer zij direct zijn geconfronteerd met de afschuwelijke gevolgen van het ongeval en daarvan psychische schade hebben.

Onze werkwijze

Indien u slachtoffer bent van letselschade, zal onze letselschade advocaat eerst de veroorzaker van de letselschade aansprakelijk stellen voor de schade.

Wanneer de veroorzaker of de verzekeringspartij de aansprakelijkheid erkent zal door onze letselschade advocaat worden overgegaan tot de verzameling van alle van belang zijnde feiten en gegevens voor de berekening van de door u geleden schade.

Voor het onderbouwen van uw letselschade kan het nodig zijn dat er met uw toestemming medische informatie wordt opgevraagd bij de betreffende artsen, specialisten en therapeuten. Het kan ook verstandig zijn om uw medische informatie toe te sturen aan een medisch adviseur met het verzoek om een medisch advies uit te brengen. De medische informatie, en eventueel het medisch advies, zal indien nodig – met uw toestemming – door onze letselschade advocaat worden toegestuurd aan de aansprakelijke verzekeraar. De verzekeraar beschikt over een eigen medisch adviseur die op zijn beurt een medisch advies zal uitbrengen aan de schadebehandelaar.

Pas wanneer er medisch gezien sprake is van een eindsituatie, in die zin dat u volledig bent hersteld of er geen verbetering van uw klachten valt te verwachten, kan door onze letselschade advocaat tot afwikkeling van uw schade worden overgegaan. In sommige gevallen kan het aantrekkelijk zijn om al eerder tot een afwikkeling van de schade te komen.

Procedures

Ontkent de veroorzaker of zijn verzekeringsmaatschappij dat hij aansprakelijk is? Of worden u en de veroorzaker van de schade het niet eens over welke schade het gevolg is van het incident of over de hoogte van de vergoeding? Dan kunt u naar de rechter. Onze letselschade advocaten kunnen u daarin bijstaan.

Er zijn verschillende procedures mogelijk:


 • Als u het samen niet eens bent over een bepaald punt dan kunt u dit voorleggen aan de rechter, zodat daarna met de veroorzaker of zijn verzekeringsmaatschappij verder onderhandeld kan worden. Dit kan via een deelgeschilprocedure.
 • Als u een snel een beslissing wilt hebben, bijvoorbeeld over een voorschot op de schadevergoeding, dan kunt u een spoedprocedure (een kort geding) starten.
 • Als u een definitief oordeel wilt hebben over de aansprakelijkheid en de schade, dan kunt u een uitgebreide procedure (een bodemprocedure) starten.


Kosten

Wanneer de aansprakelijke partij of zijn verzekeringsmaatschappij de aansprakelijkheid heeft erkend, dient de aansprakelijke partij of zijn verzekeringsmaatschappij de redelijke buitengerechtelijke kosten aan het slachtoffer te voldoen als onderdeel van de totale schade. Onder de buitengerechtelijke kosten vallen de kosten die ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid zijn gemaakt. Hierbij kunt u denken aan de loonkosten van uw behandelend advocaat of jurist.

Als gevolg hiervan kost de inschakeling van een advocaat u vaak niets.

Onze aansprakelijkheids- en letselschade advocaten staan u bij wanneer de tegenpartij aansprakelijk is, maar ook wanneer u zelf de aansprakelijk bent. Daarnaast werkt Enny Enterprise niet alleen voor particulieren. Wij zetten onze juridische expertise ook in voor bedrijven, overheden, instellingen, stichtingen en meer.

Heeft u vragen over aansprakelijkheid en/of letselschade? Onze specialisten beantwoorden ze graag voor u.

Gerelateerde BERICHTEN


image

STAGIAIR (15) VERLIEST TWEE TENEN TIJDENS BEDRIJFSONGEVAL: HOE ZIT HET MET DE AANSPRAKELIJKHEID?

Onlangs heeft de Rechtbank Oost-Brabant een uitspraak gedaan in een opmerkelijke zaak. Naar het oordeel van de rechtbank is een bedrijf uit Tilburg verantwoordelijk voor het ernstige letsel dat een 15-jarige stagiair opliep tijdens zijn werkzaamheden. Aan het bedrijf wordt een geldboete opgelegd van € 40.000, waarvan € 20.000 voorwaardelijk. Kan het bedrijf aansprakelijk gesteld […]

image

KWETSBARE FIETSERS EXTRA BESCHERMD!

Het aantal fietsers stijgt exponentieel. Na een daling afgelopen jaren neemt het aantal ongevallen toe. Waar op te letten als u onverhoopt een fietsongeval hebt? We fietsen wat af, naar werk, opleiding, voor ontspanning of voor onze eigen vitaliteit. Op een stadsfiets, bakfiets, racefiets, mountainbike, ligfiets en op snelle en minder snelle e-bikes. Gelukkig blijven […]

                                    ONZE SPECIALISATIES TOEGELICHT

image

   STRAFRECHT

image

ARBEIDSRECHT

image

BESTUURSRECHT

image

ONDERNEMINGS-
RECHT

image

  SPORTRECHT

image

   HUURRECHT

image

       INCASSO

image

AANSPRAKELIJKHEIDS-RECHT